Mijn favorieten

WOZ

De WOZ waarde van uw onroerend goed
De WOZ waarde van bijna alle woningen kunt u hier opvragen
Vul links bovenaan onder Locatie in: Adres, Postcode Woonplaats

Vindt u uw WOZ aanslag te hoog?
Zowel particulieren als ondernemers krijgen te maken met WOZ-taxaties en aanslagen. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van de aanslag vennootschapsbelasting en van lokale heffingen. Een te hoge WOZ-waarde kan onnodig duizenden euro’s per jaar extra kosten. Maar wanneer heeft het nut om bezwaar aan te tekenen en hoe werkt dat? Bezwaartermijn: Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na dagtekening indienen bij uw gemeente. Als deze termijn is verstreken, staat de waarde van uw pand of bedrijf voor 1 jaar vast en is er geen bezwaar meer mogelijk. Als u van mening bent dat de beschikking niet voor u bestemd is of dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid, kunt u ook bezwaar aantekenen. Niet eens met uitspraak gemeente over bezwaarschrift: Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In laatste instantie kunt u eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Voor het instellen van beroep, hoger beroep en cassatie bent u griffierechten verschuldigd. Bent u particulier, en wilt u met ons praten over uw WOZ waarde, klik dan hier Bent u ondernemer of bestuurder , meld u aan voor een gratis quick scan voor een bedrijfspand, één van onze partners in uw regio neemt vrijblijvend contact met u op. Een kostenbesparing is wellicht dichterbij dan u denkt. HOME

Woning van de maand